Fagfilm: De obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing - del 2

Filmen viser eksempler fra ulike delprøver i de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1. 2. og 3. trinn. Den gir kunnskap om hvilke ferdigheter delprøvene måler og hva som kreves for å mestre ulike oppgavetyper. 

Ha en kartleggingsprøve tilgjengelig som du kan bla i og notere det du opplever som interessant, mens du ser filmen.