De obligatoriske kartleggingsprøvene: Diskusjon

Gå sammen i små grupper, trinnvis. 

Ta med en eller to kartleggingsprøver fra ditt trinn, hvor eleven har skåret under kritisk grense. Gå gjennom delprøve for delprøve og diskuter resultatene til eleven med utgangspunkt i filmen dere har sett. Hvilke delferdigheter strever eleven med? 

 Er det ferdigheter på: 

  • bokstav/lydnivå 
  • ordnivå  
  • setnings- og tekstnivå 

Se gjerne filmen flere ganger som hjelp for arbeidet med prøven.