Fagfilm: ABC

Denne filmen gir deg et innblikk i hva læringsspillet GraphoGame er og hvordan du som lærer kan støtte elevene når de spiller.

Mens du ser filmen: Legg merke til hva slags pedagogisk tilnærming du som lærer må ha når elever spiller. Gjør deg notater underveis.