Å lese symboler: Oppdrag til neste samling

Lag et undervisningsopplegg som handler om å styrke elevenes lesing av symboler. Du kan ta utgangspunkt i prosjektet om hjertet som symbol fra Saltdal videregående skole.

Bruk før-, under- og etterlesefasen som strukturerende prinsipp.

Ta utgangspunkt i et tema som dere for tiden jobber med.

Finn en tekst fra læreboka eller andre fagrelevante kilder som elevene skal lese i forbindelse med dette undervisningsopplegget.