Lesestrategier i yrkesfag: Erfaringsutveksling

Etter å ha gjennomført utprøvingen fra økt 1 i klassen, kan dere gå igjennom erfaringene i fellesskap.

  • Hvilke erfaringer har du gjort deg etter utprøvingen?
  • Hva fungerte godt?
  • Hva kan bli bedre?
  • Hvilke justeringer kan du gjøre neste gang?


Planlegg gjerne en lignende utprøving i samme klasse i et annet emne.