Lesestrategier i yrkesfag: Veien videre

Forslag til videre arbeid med andre ressurser i Språkløyper: 

Ressursene “God leseopplæring” og “God skriveopplæring” gir støtte til videre arbeid med lesing og skriving i alle fag. Det er også utformet egne ressurser for yrkesfag, for EL, TIP og BA, DT og HS. Se under tema “Fagspesifikk lesing og skriving i yrkesfag” på samlesiden for Videregående.