Gutar, jenter og lesing - Forslag til vidare arbeid

Hent fram igjen sentrale spørsmål og diskuter desse i mindre grupper. Legg gjerne fram og diskuter i plenum etterpå.

Sentrale spørsmål:

  • Kva er det typiske synet på jenter som lesarar og gutar som lesarar?

  • Kva kan årsakene vere til eventuelle skilnader i lesekompetanse og lesemotivasjon mellom kjønna?

  • Kva kan skulen gjere for å støtte gutar og jenter sin motivasjon for å lese?