Ikon - voksen leser for tre barn

Gutar, jenter og lesing

Kva kan årsakene vere til eventuelle skilnader i lesekompetanse og lesemotivasjon mellom kjønna? Kva kan skulen gjere for å støtte gutar og jenter sin motivasjon for å lese? I denne pakken vil desse spørsmåla og fleire andre om kjønn og lesing løftast fram til bevisstgjering og refleksjon.