Prøv ut i praksis: Nynorsk som aktivt bruksspråk

Bli samde om tre konkrete tiltak de vil gjennomføre innan neste arbeidsøkt med Språkløyper, for at elevane skal meistre nynorsk betre og erfare at nynorsk er eit bruksspråk.

Les gjerne fagteksten «Nynorsk språkbad eller språkdusj i sidemålet?» (2018) av Kristin Kibsgaard Sjøhelle, frå Språkprat.

 

Erfaringsdeling:

Avtalt eit tidspunkt for når undervisningsopplegget skal vere gjennomført, og del erfaringar med det arbeidet du har gjort sidan sist.  

  • Korleis fungerte dei tre tiltaka de valde ut i praksis?
  • Korleis vil de arbeide vidare med desse tiltaka?