Fagfilm: "Nynorskopplæring på ungdomstrinnet"

I denne filmen vert Hjalmar Eiksund, høgskolelektor på Nynorsksenteret, intervjua om kva skolen kan gjere for å styrke sidemålsopplæringa på ungdomstrinnet.

Ha gjerne papir og blyant tilgjengeleg, og noter nokre stikkord ut ifrå kva du legg spesielt merke til.