Slik bruker du pakken: Nasjonale prøver i lesing

Her er informasjon om kompetanseutviklingspakken Nasjonale prøver i lesing til deg som skal lede arbeidet i kollegiet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og hva de ulike øktene handler om.

 

Vi anbefaler at pakken brukes på høsten etter at nasjonale prøver er gjennomført og resultatene foreligger. Det er selvfølgelig mulig å bruke pakken på et annet tidspunkt også, men da vil økt 2 være mindre relevant for lærerkollegiet.

 

Fagpersoner som har utviklet innholdet i denne pakken: 

Faglig ansvarlige for denne pakken har vært Morten Skar og Cecilie Weyergang fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo (UiO), i samarbeid med Trude Alfsvåg og Hildegunn Støle fra Lesesenteret, UiS 

 

Forberedelse:

Det er viktig at du som skal lede arbeidet på skolen, har hatt tid til å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd og at du har satt seg godt inn i oppgavene til neste samling. Oppgaven ligger helt sist i hver økt.  

Mellom øktene er det lagt opp til at kollegiet eller faggrupper skal gjennomføre en erfaringsdeling etter at øktas praksisutprøving er gjennomført. Det bør derfor settes av god tid mellom øktene, slik at det er rom både til å gjennomføre oppgaven og reflektere sammen over erfaringer man har gjort seg underveis. 

Før økt nummer 2 må deltakerne lese tekstene og svare på oppgavene fra årets nasjonale prøve i lesing. Pakkeleder på skolen må sørge for at deltakerne får tilgang til en PDF av årets nasjonale leseprøve, som finnes på PAS-Prøver. Last ned prøven som PDF, kopier og del ut noen dager før gjennomføring av økt 2 i kollegiet.    

 

Målgruppe:

Pakken om god bruk av Nasjonale prøver i lesing er laget til alle lærere som underviser på mellomtrinnet og/eller ungdomstrinnet. 

 

Hvordan kompetansepakken er forankret i Kunnskapsløftet og i de nye læreplanene (LK20)

Med innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble alle lese- og skrivelærere. Tekstene i nasjonale prøver er hentet fra en rekke ulike fagområder og relevante for flere faglærere.  Lesing er en grunnleggende ferdighet er en forutsetning for læring i mange fag i skolen, og derfor bør flere faglærere delta i arbeidet med å analysere og følge opp resultatene i klasserommet. Profesjonsfellesskapet bør bruke resultatene fra prøvene til å iverksette pedagogiske tiltak som bidrar til å utvikle elevenes leseferdigheter og øke læringsutbyttet i fagene. 

De ulike øktene:

Det anbefales å starte med økt 1 Hva er nasjonale prøver i lesing? og deretter jobbe seg kronologisk gjennom pakken. 

Økt 2 Hvordan følge opp resultatene fra årets nasjonale prøver? inneholder råd om hvordan skolen kan arbeide med resultatene fra årets nasjonale prøve i lesing og er derfor kun aktuell for de skolene som nettopp har gjennomført prøven og fått resultatene. Dere trenger derfor tilgang til resultatene og en PDF av årets prøve for å få fullt utbytte av økta. 

Om skolen allerede har gode rutiner for å arbeide med resultatene fra nasjonale prøver i lesing, kan man velge å starte på økt 3 og gjennomføre øktene kronologisk fra den. For noen skoler kan det også være aktuelt å velge tematisk hva man ønsker å fordype seg i gjennom arbeid med økt 3 - 6, alt etter hva man har fokusert på i leseopplæringen tidligere. Vi anbefaler likevel å ta seg tid til å lese fagteksten “Hvordan kan resultatene fra nasjonale prøver brukes i den videre leseopplæringen?”

I hver økt blir det lagt opp til refleksjoner og diskusjoner knyttet til faglig innhold, eksempeltekster og egen undervisningspraksis. Det skal bidra til den enkeltes refleksjon rundt egen praksis og til utforskende samtaler i kollegiet. I slutten av hver økt gis det et praksis-oppdrag som skal gjennomføres før neste økt. Mellom øktene er det lagt opp til at kollegiet, eller faggrupper, skal utveksle erfaringer etter at praksis-oppdraget er gjennomført. 

 

Oversikt over pakken:

Økt 1: Hva er nasjonale prøver i lesing? 

Økt 2: Hvordan følge opp resultatene fra årets nasjonale prøve i lesing?

Økt 3: Leseutfordring: å lese kritisk 

Økt 4: Leseutfordring: å lese multiple tekster 

Økt 5: Leseutfordring: å lese mellom linjene

Økt 6: Leseutfordring: å lese sammensatte tekster

 

Ressurser til øktene: 

I økt 2 er det lagt inn et forarbeid som lærerne skal gjennomføre i forkant av økta. I de øvrige øktene skal lærerne arbeide med og diskutere tekster og oppgaver fra de nasjonale prøvene i lesing. Tekstene det skal arbeides med, er lagt i egne tekstressurser som inneholder den nasjonale prøveteksten med oppgaver, en resultatrapport og oppdrag A. Tekstressursene bør gjøres klare for lærerne før økta. Se lista med lenker under:

 

Utstyr:

I noen av øktene ligger det teksteksempler og vedlegg som skal arbeides med, og disse må lastes ned eller skrives ut på forhånd (de ligger også nederst på siden). 

Til økt 2 trenger alle lærerne en utskrift av årets nasjonale prøve i lesing og tilgang til resultatene i PAS. 

 

Rammer:

Det vil ta ca. 60 minutter å gjennomføre hver av øktene. Dere bør sette av omtrent 30 min til erfaringsutvekslingene mellom øktene.