Diskusjon: Erfaringsdeling og vegen vidare

I grupper: Diskuterer dykk fram til nokre forslag til konkrete tiltak for utvikling av skulebiblioteket.

For å meine noko om kva område de ynskjer å utvikle ta utgangspunkt i dei erfaringane de har gjort med å bruke skulebiblioteket. Bruk loggane frå oppgåva i førre økt i dette arbeidet.