Lesebestillingar: Erfaringsdeling

Oppdraget frå førre økt var å prøve ut minst to nye lesebestillingar, gjerne på andre typar tekstar og med anna føremål enn dei har vore brukte tidlegare. Gje ein kort presentasjon i gruppa av: 

  • Kva tekstar du brukte strategiane på.
  • Korleis du vil vurdere elevane sitt læringsutbytte.
  • Kva andre tekstar og føremål du ser du kan nytte desse strategiane til?