Prøv ut i praksis: Korleis arbeide med ulike tekstar i klasserommet?

Begynn å planlegge eit opplegg med bruk av multiple tekstar tilpassa dine elevar og dine fag, og prøv det ut i klasserommet. Innhent respons frå elevane på opplegget etter gjennomføring.

Vidare lesing:
Rogne, W.M. (2015). Å byggje bruer: Lærarrolla i omgrepsbasert leseundervisning. I P. Haug (red). Elev og lærarrolla - vilkår for læring. Oslo: Det Norske Samlaget