Bruk av pakken: Undervisningsplanlegging

Her er informasjon og råd til gjennomføring av ressursen «Undervisningsplanlegging».

Målgruppe: 

Denne ressursen retter seg mot alle lærere. 

Noen viktige prinsipper til den/de som skal lede arbeidet: 

I Språkløyper er det lagt opp til at alle starter sitt Språkløyper-arbeid med pakken «Å være lese- og skrivelærer», fordi det der legges et fundament for forståelsen av hva lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter er, og ikke minst for hva som kjennetegner kvalitet på refleksjon og utviklingsarbeid.

Det viktigste arbeidet for utvikling av egen praksis ligger i refleksjonsoppgavene og gruppearbeidet mellom de faglige innleggene i hver økt, og i oppdragene/mellomarbeidet mellom øktene. En viktig oppgave for deg/dere som leder er derfor å sørge for at prinsippene for den utforskende samtalen (slik det blir vist i økt 2 i oppstartpakken) også trekkes med videre i arbeidet med denne pakken.

Det vil videre være viktig å ha satt seg inn i hva målet med øktene er og hvilket oppdrag eller mellomarbeid de munner ut i, slik at det kan presenteres for deltakerne allerede fra starten av. Da får de mulighet til å målrette arbeidet sitt.

Tidsangivelsen på hvert øktelement er veiledende. Det kan hende at dere ønsker å bruke mer eller mindre tid på hvert element enn det som er angitt. Det kan jo hende at det oppstår særlig spennende diskusjoner, eller at arbeidet i gruppene er i en god og kreativ utvikling, som det ville være synd å avbryte. Det er viktigere at det foregår meningsfulle og givende læringsprosesser mellom kolleger, enn at tidsskjemaet som er angitt holdes. Å vurdere og å føle på når det er på tide å gå videre i programmet, blir også en viktig oppgave for den som skal lede.

Det anbefales å gjennomføre øktene i kronologisk rekkefølge, da det faglige innholdet i øktene bygger på hverandre. Om ønskelig kan økt 1 og 2 gjennomføres i sammenheng, for eksempel på en halv planleggingsdag.

Forberedelse:

Som leder må dere se igjennom kommende økt i god tid, slik at dere rekker å tenke gjennom hvordan gjennomføringen bør legges opp hos dere. Dere vil også trenge å være forberedt på hvilke arbeidsmåter økten legger opp til, slik at dere kan planlegge organiseringen.

I øktene i denne pakken legges det opp til arbeid med faglige presentasjoner i form av video eller fagtekst. Den som leder økta må selv avgjøre om tekstene skal leses på skjerm eller skrives ut på papir. F.eks. kan det vurderes om det er hensiktsmessig å skrive ut bloggteksten «Psykisk helse inn i undervisningen» i økt 2. Her er det også muligheter for å velge andre praksisfortellinger. 

Lenken til andre praksisfortellinger finner du her

Deltakerne vil dessuten trenge egen pc med tilgang til nett for å kunne gå inn i læreplanen når kompetansemål skal operasjonaliseres i økt 1 og undervisning planlegges i økt 2. Gruppearbeidene i både økt 1 og 2 legger opp til skriftlig arbeid. Det må derfor vurderes om de skal skrive digitalt eller om papir skal være tilgjengelig.

Til økt 2 er det viktig at den som leder økta har skrevet ut Leseplanleggeren på papir.

Leseplanleggeren kan du laste ned her:

 

NB! Lærerne vil trenge både den versjonen som er utfylt og en tom mal. Den tomme malen brukes i arbeidet med oppdraget i økt 2.

Før erfaringsdelingsøkten (økt 3) er det viktig å sende ut påminnelse om hva lærerne bør forberede og ta med seg til denne samlingen (undervisningsplan, tekster, oppgaver, elevarbeider)

Organisering: 

I flere av øktene legges det opp til samtaler i grupper. Vi anbefaler gruppestørrelse på mellom 3 og 5 deltakere, gjerne satt sammen etter fag. Det kan være hensiktsmessig at de samme faggruppene arbeider i lag gjennom alle tre øktene.