Resiprok leseundervisning: Prøv ut i praksis

Prøv ut tiltak om igjen fra forrige gang eller ta utgangspunkt i Resiprok leseundervisningsprinsipper og gjennomfør dette i klassen. Bruk gjerne flere tekster.

Ta utgangspunkt i de fire strategiene til å bruke i tekst. Vil alle strategier passe uansett teksttype?