Meir skriving: Skriveoppgåver

Sjå på dei tre skriveoppgåvene og gå inn på nettsidene som er lenka til.

Vel to av skriveoppgåvene og førebu til bruk i klasserommet. Bruk erfaringane frå refleksjonsrunden til å utvikle god praksis i arbeidet med skriving på nynorsk på mellomsteget

  1. Brettebok
  2. Undersøking og fagskriving
  3. Allkunne –lag ein kviss!