Meir skriving: Refleksjon etter skriveoppgåvene

Del erfaringane frå skriveøktene i grupper.

  • Korleis opplevde elevane det å skrive på nynorsk?
  • I foredraget i førre økt vart omgrepet «å posisjonere seg som nynorskskrivar» nytta. – I kva grad opplever du at elevane torer å leike seg med det nynorske skriftspråket?
  • Korleis kan du som lærar inspirere og rettleie dei vidare?Korleis arbeider du med nynorskopplæring no i høve til tidlegare?