Litteraturen som språkleg døropnar: Erfaringsdeling

Snakk saman i grupper.

  • Kva for eit punkt på plakaten valde du å prøve ut? Del erfaringane dine med gruppa.
  • Kva ord løfta elevane fram?
  • Korleis reflekterte elevane over skilnader og likskapar mellom nynorsk og bokmål?
  • Kva tenkjer du elevane lærer ved å jobbe samanliknande?
  • Korleis har stemninga i klasserommet vore?