Litteraturen som språkleg døropnar: Bokliste og samtale

Del ut boklista.

Gå i grupper og sjå gjennom boklista. 

Snakk saman om desse punkta:

  • Kjenner du nokre av desse bøkene?
  • Kva finst av nynorske barnebøker på skulen, kva ønskjer de å låne eller kjøpe?
  • Korleis kan vi sikre kontiuitet i bruk av nynorsk litteratur i klasserommet?
  • Korleis kan vi leggje til rette for at elevane også vel nynorske bøker på skulebiblioteket?