Kva er leseflyt? Prøv ut i praksis

Til neste gong skal du finne ein tekst som du skal bruka i undervisninga som er krevjande, og som kan gje elevane utfordringar når det gjeld leseflyt.

Notér kvifor du meiner teksten er utfordrande.

Gjer notatar og refleksjonar som du tar med til neste økt. Ta også med 5 eksemplar av teksten til bruk i den neste økta.