Kva er leseflyt? Oppgave

Har du utvida dine kunnskapar omkring kva leseflyt er etter å ha sett denne filmen, eller kva rolle leseflyt skal ha i leseopplæringa?

Tenk i eitt minutt og noter. Samtal deretter i par/smågrupper.

Last ned teksten som Jonas las frå (sjå under).

  • Kva er det som gjer denne teksten krevjande?
  • Korleis ville du arbeidd med ein slik tekst for å støtte elevane si lesing?