Snakk saman om språk: Spørsmål til refleksjon

Gå i grupper på tre eller fire. Diskuter oppgåva frå forrige økt.

  • Kva for ord løfta elevane fram?
  • Kva handla samtalane om?
  • Kva sa denne øvinga i klasserommet deg om språkbakgrunnen og nynorskkompetansen til elevane?
  • På kva måte kan ein leggje til rette for eit godt samarbeid med dei føresette, når det gjeld haldningar til språkarbeid?