Snakk saman om språk: Refleksjon

Fortsett samtalen i grupper. Del ut plakaten Snakk saman om språk (PDF).

Gå gjennom plakaten i gruppa. Diskuter desse punkta:  

  • Kva ligg det i kvart av punkta, kva betydning har dei for deg?
  • Korleis er praksisen vår? Kva vil vi behalde og kvar kan vi utvikle oss vidare?        

Heng opp plakaten på arbeidsrommet.