Prøv ut i praksis: Lesestimulering

Lag ein plan for korleis du vil sikre lesestimulering i din klasse. Gjennomfør planen, eller deler av den i klassen før neste økt.

Tips: Sjå vedlagt bokliste for forslag til litteratur du kan lese saman med elevane. 

 

Erfaringsdeling: 

Avtal når de skal møtast for å dele erfaringar. Start erfaringsdelinga med å sjå på lesestimuleringsplanen, og noter nokon stikkord for deg sjølve om korleis du forsøker å skape eit lesestimulerende miljø i din klasse.

Gå saman i små grupper, eller i plenum:

  • Del det de har notert med dei andre. Kommenter og still spørsmål til kvarandre etter kvar deling.