Film: Lesestimulering

I denne forelesinga forklarer Anne Håland, førsteamanuensis ved Lesesenteret, blant anna forskjellen på lesestimulering og litteraturformidling, betydninga av å lese, og korleis ein kan gje elevane tilgang til litteratur.