Diskusjon: Lesestimulering

Gå saman i grupper og diskuter spørsmåla nedanfor. Avslutt med å oppsummere i plenum.

  • Korleis organisere eit lesestimulerande miljø?

  • Korleis organisere lesestundene?

  • Korleis presentere bøker for elevane?