Diskusjon: Lesesiesta - som lesestimuleringstiltak

Ta utgangspunkt i overskriftene i fagteksten "Lesesiesta - som lesestimuleringstiltak", og diskuter korleis de kan organisere lesestunder på eigen skule. Om de allereie har lesesiesta som praksis, vurder om det er endringar de vil gjere. 

Punker til diskusjon:

  • når
  • boka må liggje klar
  • ro
  • tilpassa lesestoff
  • lydbøker
  • lærarrolla 
  • lesing på fritida