Aktivering av forkunnskapar: Lesestimulering

Tenk over eit leseopplegg du har planlagt og gjennomført, der du opplevde at elevane var engasjerte:

  • Kva trur du det var som gjorde at elevane var engasjerte i lesinga?

Del i par, og oppsummer i plenum.