Prøv ut i praksis: Å lesa litteratur med innlagde lesestopp

Vel ei bok som du ynskjer å formidla i klassen, gjerne frå boklista.

Bestem:

  • Kor er det naturleg å gjera lesestopp i denne boka?
  • Kva vil du fylla desse lesestoppa med? Kvifor akkurat dette?
  • Kva måte tenkjer du at lesestoppa kan hjelpe elevane å tolka teksten?

Gjennomfør opplegget i klassen din.

 

Erfaringsdeling: 

Avtal når utprøvinga skal vera gjennomført, og finn eit tidspunkt for å dela erfaringar. Gå sammen i grupper, eller i plenum, og diskuter ut frå punktene under: 

  • Presenter opplegget du gjennomførte og erfaringar du gjorde deg undervegs.
  • Korleis responderte elevane på lesestoppa? Kva fungerte bra? Kva fungerte ikkje så bra?