Prøv ut i praksis: Høgtlesing og den litterære samtalen

Vel ei bok som du ynskjer å formidla til klassen din. Ta gjerne utgangspunkt i boklistene de finn under Ressurser.

Tenk gjennom korleis du vil gjennomføra ein litterær samtale. Førebu nokre identifikasjonsspørsmål, refleksjonsspørsmål og overføringsspørsmål.

Gjennomfør den litterære samtalen i klassen før neste økt.

 

Erfaringsdeling:

Avtal når utprøving skal vera gjennomført, og finn eit tidspunkt til å dele erfaringar. Gå saman i grupper:

  • Fortel om den litterære samtalen du har gjennomført i klassen din.
  • Diskuter også kva for spørsmål av identifikasjons-, refleksjons- og overføringsspørsmål som gav mest samtale.

 

Ressurser:

Gode bildebøker du kan lese høyt

Gode høytlesingsbøker: Ti tips til fortsettelsesbøker som egner seg godt til høytlesing