Diskusjon: Høgtlesing og den litterære samtalen

1. Noter ned stikkord for deg sjølv:

  • Når og kor ofte du les høgt for klassen din?
  • Ei høgtlesingsbok du har gode erfaringar med?

 

2. Del med dei andre i gruppa, og diskuter ut frå spørsmåla under: 

  • Kvifor har du gode erfaringar med denne høgtlesingsboka? 
  • Korleis brukte du den? 
  • Kva tenker du elevane opplevde/lærte? 
  • Brukte du boka som utgangspunkt for vidare arbeid? Om ja, korleis?