Aktivering av forkunnskapar: Høgtlesing og den litterære samtalen

Tenk over ei høgtlesingsstund du har hatt med klassen din. Kvifor vart dette ei god høgtlesingsstund, trur du? Notér ned nokre av tankane.

Gå saman i grupper. Del med dei andre i gruppa. Kommenter og still spørsmål til kvarandre.