Syv barn ligger ved siden av hverandre på gulvet. Alle har oppslåtte bøker stående foran seg.
By Språkløyper
29/06/2021

Språkløyper: Vanlige spørsmål og svar

Hva er egentlig Språkløyper, og hva innebærer det å bli med på strategien? Her svarer vi på noen av de vanligste spørsmålene om Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019.

Hva er Språkløyper?

Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019 ble lansert høsten 2016. Målet er å utvikle kompetansen til lærere, barnehagelærere og ansatte i barnehagene om språk, lesing og skriving. Kunnskapsdepartementet står bak strategien, og Lesesenteret har fått ansvar for gjennomføringen, i samarbeid med Skrivesenteret og Utdanningsdirektoratet.

Her kan du lese mer om strategien og bakgrunnen.


Hvem kan være med på Språkløyper?

Målet er å nå alle landets barnehager og skoler i løpet av perioden 2016–2019.


Hva innebærer det å være med?

Her på sprakloyper.no finner du gratis kompetanseutviklingspakker som barnehager og skoler lett kan ta i bruk i lokalt utviklingsarbeid. Kompetanseutviklingspakkene består av en rekke økter på 40–80 minutt med fagtekster, filmer, videoforelesinger, refleksjonsspørsmål og oppgaver til mellomarbeid.

Arbeidet i barnehage og skole skal bidra til lokal lagbygging og til å hente fram den kunnskapen som alt finnes. Kunnskapen og kompetansen skal videreutvikles gjennom felles arbeid med innholdet i Språkløypene, og refleksjon rundt prosessen. Barnehage, skole, team eller faggruppe kan velge mellom en rekke tema etter hvilke behov de har.


Hva er oppstartssamlinger (før kjent som introduksjonssamlinger)?

Oppstartssamlinger/introduksjonssamlinger for Språkløyper arrangeres hver vår flere steder i landet, og gir en innføring i Språkløyper for dem som skal lede arbeidet på skoler / i barnehager kommende år. Under samlingene vil deltakerne få:

  • Innføring i Språkløyper fra Lesesenteret og Skrivesenteret
  • Informasjon om hvordan gå i gang med strategien
  • Mulighet til å møte andre deltakere i regionen
  • Praktiske eksempler på arbeidet
  • Annen nødvendig informasjon og bakgrunn for å jobbe med strategien

Samlingene arrangeres i perioden mars–mai hvert år til og med 2019.


Hvordan blir man med på oppstartssamlingene?

Påmelding går gjennom barnehageeier/skoleeier. Det blir sendt informasjon til alle landets kommuner og fylkeskommuner i god tid før påmeldingsfrist.


Hva koster det å være med på oppstartssamlingene?

Det er gratis å delta på samlingene.


Hvordan kan vi melde oss på neste oppstartssamling?

Det vil bli sendt invitasjoner til alle skoleeiere. I tillegg vil det bli lagt ut informasjon om påmelding på lesesenteret.uis.no, sprakloyper.no og gjennom Språkløypers Facebookside.


Vi har ikke vært på oppstartssamling. Kan vi likevel være med på Språkløyper?

Deltakelse i Språkløyper er uforpliktende, og alle har tilgang til pakkene. Det anbefales å delta på samlingene, men det er mulig å gjennomføre Språkløyper uten å ha deltatt på disse. Da må den som skal lede arbeidet selv sette seg inn i innholdet i de forskjellige kompetanseutviklingspakkene.


Kan vi bestille en oppstartssamling til vår kommune?

Samlingene arrangeres over hele landet hver vår, og det vil bli lagt vekt på geografisk spredning. Utover dette er det dessverre ikke mulig å tilby samlinger eller andre Språkløyper-kurs til enkeltkommuner eller barnehager/skoler.


Min barnehage/skole var med i utprøvingen 2015/2016. Kan vi også være med i senere runder av den fulle versjonen?

Ja, skoler eller barnehager som var med i utprøvingen kan også melde seg på senere introduksjonssamlinger.


Hva er forskjellen på Språkløyper og språkkommuner?

Språkkommuner er en del av strategien, men er et eget virkemiddel. Regjeringen velger ut et antall fylkeskommuner og kommuner som har behov for å satse ekstra på språk, lesing og skriving. Les mer om Språkkommunene her.


Kan man være med i Språkløyper selv om man ikke hører til en språkkommune?

Ja.


Hvor finner vi Leselyst- og Leseengasjement-pakkene for barnetrinnet?

Leselyst blir lagt inn i en (etter planen) snarlig kommende pakke ved navn «Lesing og skriving i norskfaget.» Her vil det komme mange økter om lesing av skjønnlitteratur. Leseengasjement vil gå inn i de kommende pakkene «Å arbeide med engasjement og førforståelse» og «Å arbeide med leseforståelse.» Selve ordet vil bli endret til «lesestimuleringstiltak.»


Hvor finnes litteraturlister brukt i barnehagedelen?


Når kommer det flere kompetansehevingspakker og hva vil fremtidige pakker inneholde?

Lesesenteret og Skrivesenteret produserer nye pakker forløpende i løpet av perioden. Nye pakker legges ut på nettsidene, og det blir informert om nye pakker på forsiden og på Språkløypers Facebookside.


Kan man følge Språkløyper i sosiale medier?

Ja, du kan følge strategien på Facebook. Alle nyheter vil fortløpende bli publisert der.