Samtale: Samarbeid mellom folkebibliotekar, skulebibliotekar, lærarar og skulen si leiing

Her følgjer ein instruksjon for arbeidet: 

  1. Gruppene frå førre oppdrag fortel om sine lesestimuleringsprosjekt og om korleis dei bruker skulebiblioteket i undervisninga. (15 minutt)

  2. Bibliotekar frå folkebiblioteket fortel om folkebibliotekets formidlingsarbeid. (15 minutt)

  3. Diskuter på kva måte skulen og folkebiblioteket kan samarbeide om lesestimuleringsprosjekta. Bruk vedlagde døme (under Ressurser) på skulebibliotekplan og samarbeidsavtale mellom skule og folkebibliotek som bakgrunn for diskusjonen. (15 minutt)