Oppgåve til neste gang: Samarbeid mellom folkebibliotekar, skulebibliotekar, lærarar og skulen si leiing

Oppgåve til lærarane:

Planlegg og gjennomfør eit lesestimuleringsprosjekt der de samarbeidar med folkebiblioteket.

Oppgåve til leiinga:

Skriv ein kort rapport ved prosjektavslutning, og evaluer samarbeidet saman med representant for folkebiblioteteket i etterkant av lesestimuleringsprosjektet. Ta utgangspunkt i vedlagde døme på skulebibliotekplan og samarbeidsavtale mellom skule og folkebibliotek og trekk ut punkta som kan vere aktuelle for skulen å byggje inn i eit framtidig samarbeid med biblioteket.