Erfaringsdeling: Oppsummering: Skulebiblioteket som pedagogisk ressurs

I plenum eller i grupper på tvers av trinn:

Kvart trinn presenterer opplegga om informasjonskompetanse, og deler erfaringar frå både planlegginga og gjennomføringa.

Ta gjerne utgangspunkt i desse spørsmåla:

  • Kva var målet og innhaldet i undervisningsopplegget?
  • Kva rolle spelte skulebiblioteket og skulebibliotekaren i opplegget? 
  • Kva fungerte bra, og kvifor?
  • Kva ville de gjort annleis, og kvifor?