Samtale: Lesestimulering og litteraturformidling

Diskuter i grupper:

Finn fram dei måla og tiltaka som de vart einige om i førre Språkløyper-samling om skulebibliotek. Kva har skjedd sidan sist?

  1. Kva har leiinga gjort for å få til eit velfungerande skulebibliotek?
  2. Kva har du som lærar gjort for å inkludere bruk av skulebiblioteket i di undervisning?
  3. Bli einige om to ting som de er blitt betre til, og éin ting som de framleis ynskjer å vidareutvikle.