Oppgåve: Lesestimulering og litteraturformidling

Ta utgangspunkt i dei 10 lesenøklane til Spangereid skule (sjå under Ressurser), og diskuter i grupper lesestimuleringsarbeidet på dykkar skule.

Skriv ned kva de meiner de har gode rutinar på, og kva de ynskjer å gjere meir av.