Samtale: Informasjonskompetanse

Diskuter i små grupper:

  • Korleis underviser de i søk og bruk av informasjon på din skule? Har de ein plan for undervisning i informasjonskompetanse? 

  • Diskuter korleis lærarar og skulebibliotekar kan samarbeide om å utvikle god undervisningspraksis om informasjonskompetanse på skulen.