Refleksjon til filmen: Å vere skrivelærar i norsk

Diskuter to og to eller i grupper:

  • Korleis legg du til rette for skriving i norskfaget?
  • Kva for typar tekstar skriv de i ditt klasserom?
  • Kva erfaringar har du med bruk av modelltekstar?

Gi kvarandre tips og idear.