Refleksjon til filmen: Å være skrivelærer i naturfag

Diskuter to og to eller i gruppe:

  • Korleis legg du til rette for skriving i naturfag?
  • Kva for typar tekstar skriv de i ditt klasserom?
  • Kva for erfaringar har du med bruk av modelltekstar?

​Gi kvarandre tips og idear.