Film: Å være skrivelærer i naturfag

I denne økta er målet å få kjennskap til kva som kjenneteiknar skriving i ulike fag, slik dette er skissert i Kunnskapsløftet 2020. Kva kan du som lærar i begynnaropplæringa gjere for å sikre at elevane utviklar seg som skrivarar i faga? I økta vil de møte eksempel frå naturfag, norsk og engelsk.