Refleksjon: Skriv! - Første skoledag

I filmen såg de elevar som skreiv første skuledag.

Diskuter i par eller små grupper, avslutt med å dele i plenum:

  • På kva måte legg din skule til rette for skriving frå første dag på første trinn?

 

Ressurser:

Tips: Ein måte å gi elevane eit formål for skrivinga og nokon å skrive til, kan vere å skrive til ein klassebamse, slik denne filmen viser.