Refleksjon: La elevene skrive fra skolestart

Diskuter (to og to eller i gruppe):

  • Kva veit du om skrivekompetansen til elevane dine? På kva måte hjelper du dei ulike elevane i skriveprosessane deira?
  • Korleis møter du Ove, som kan lese og allereie har skrive mykje, og som er klar for å skrive fagtekstar?
  • Korleis møter du Lise, som har lært seg nokre bokstavar, men som er usikker på lydane?