Prøv ut i praksis: Korleis støtte tidleg skriving?

Modellering gir god støtte for elevane si skriveutvikling.

  • Planlegg og gjennomfør eit undervisningsopplegg der du modellerer skriving av ein felles tekst saman med elevane.

Prøv å snakke høgt om val ein tek undervegs i skrivinga. Korleis synest du dette fungerer?

Del gjerne erfaringar med andre lærarar. Om fleire lærarar er til stades i klasserommet, kan de gjerne legge opp til observasjon av undervisningspraksisen.