Erfaringsdeling: Ulike tilnærmingar til skriving

Formålet med denne økta er å presentere erfaringar med utgangspunkt i den tilnærminga til skriving som de valde i økt 2. Erfaringane deler de med kollegaer. Kommentér og still spørsmål til dei presentasjonane som blir lagt fram.

  • Kva erfarte de?
  • Kva for utfordringar støtte de på?
  • På kva måte støttar iscenesettinga dei ulike elevane si skriveutvikling og læringspotensiale?

Kommentér og still spørsmål til dei andre sine presentasjonar og erfaringar.