Erfaringsdeling: Å skrive i ulike fag

Presentér dine erfaringar frå skriving i faget ditt.

Bruk gjerne skrivetrekanten i erfaringsdelinga:

  • Korleis la du til rette for at elevane skulle ha noko meiningsfullt å skrive om?
  • Korleis er denne skrivinga lenka til faget og til kompetansemåla?
  • Og korleis vart tekstane brukte og delte?

Kommentér og still spørsmål til dei andre sine presentasjonar og erfaringar.