Introduksjon: Spesifikke tiltak - begrepsundervisning

I denne økta ønsker vi å fortelle om og vise tiltak for å fremme språklige og skriftspråklige ferdigheter hos elever med språkvansker. Systematisk begrepsundervisning kan bidra til økte språklige læreforutsetninger hos barn og unge og dermed øke deres lærelyst.

Et av de mest markante problemene barn med språkvansker har er læring av begreper. De har vansker med å forstå begrepene i læresituasjonen og i lærebøkene.

Intensive kurs i mindre grupper kan være en god måte å arbeide med begreper på, og det bør arbeides med begreper i klassen. Dersom begrepsundervisningen skjer i form av intensive kurs, må ordene det arbeides med bli repetert og gjennomgått i alle fag og gjerne som hjemmelekse.