Tips til et godt språkmiljø

Behova til elever med språkvanskar

Elever på småtrinnet og elever med språkvansker har som regel behov for:

  • Mer tid til å oppfatte, fastholde og tolke språklige uttrykk
  • Mer tid til å produsere språklige uttrykk
  • En lærer som snakker sakte og tar pauser
  • Avgrenset mengde informasjon og enkle setninger
  • Mange repetisjoner, særlig av begreper og beskjeder
  • Visuell støtte i form av film, bilde, symbol og kroppsspråk
  • Varierte og fleksible prøveformer
  • Hjelp til å forstå ironi, dobbeltbetydning, billedlig språk og utrykk
  • Teknologi som gir muligheter til å forstå og formidle kunnskap